Persornvern og Brukervilkår

Personvernerklæring for Norskfinans.no / Effektiv Markedsføring AS

23.04.2019

 

Denne personvernerklæringen omhandler Effektiv Markedsføring AS sin behandling av personopplysninger gitt på tjenestesiden norskfinans.no. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider.

[axowl-delete]

 1. Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

Opplysninger du selv oppgir ved å påbegynne søknadsskjemaet vil normalt være:  

 • E-post
 • Mobilnummer
 • Fødselsnummer
 • Lånebeløp
 • Løpetid
 • Arbeidsforhold
 • Utdanning
 • Norsk statsborger: Ja/Nei
 • Årsinntekt
 • Sivilstatus
 • Boligforhold
 • Barn under 18 i hjemmet
 • Summen av bil/båt/MC-lån
 • Summen av andre usikrede lån
 • Bankkonto

Noen av opplysningene vi spør om er basert på vårt dynamiske søknadsskjema. Dette vil si at du ikke nødvendigvis blir spurt om å oppgi alle opplysningene ovenfor.

 

Opplysninger Effektiv Markedsføring AS innhenter selv:

 • IP-adresse (hentes fra nettlesersesjonen)
 • Timestamp (dato for registrering)

 

Opplysninger vi henter fra andre kilder:

 

Våre kilder til opplysninger:

 • Kredittopplysningsbyrået Experian

 

Hvilke data lagrer Norsk Finans:

Norsk Finans vil kun lagre data for å sende nyhetsbrev, påminnelser om påbegynt skjema og for analytisk virksomhet av anonymisert data.

 1. Personelig Data
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-addresse
 2. Anonymisert Data/Pseudoanonymisert Data
  • Lånebeløp
  • Nedbetalingstid
  • Inntekt
  • Om det er medsøker
  • Ansettelseforhold
  • Ansatt siden
  • Utdanning
  • Studielån
  • Opprinnelsesland (om du er norsk statsborger)
  • År i Norge
  • Sivilstatus
  • Ektefelle/samboers inntekt
  • Boforhold
  • Bodd siden
  • Leie
  • Leieinntekt
  • Husgjeld
  • Antall barn
  • Barnebidrag
  • Alder
  • Bil/Båt/MC gjeld
  • Forbrukslån/kredittkort gjeld
  • Gjeld som skal refinansieres

Opplysningene ovenfor som vi får fra deg eller innhenter lagres i vår database. Søknadskjemaet i sin helhet pluss IP-addesse vil sendes til vår samarbeidspartner, Axo Finans AS. Les Axo’s personvernerklæring her.

Personlig data vil bli lagret til du melder deg av nyhetsbrev eller bruker avmeldingsskjema på vår nettside. Når Personlig data blir slette vil pseudoanonymisert data blir anonymisert.

 

 1. Formålet med behandlingen av personopplysningene og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi bruker opplysningene om deg til følgende formål:

 1. Dersom du starter men ikke fullfører søknaden, vil vi bruke informasjonen du har oppgitt til å hjelpe deg fullføre søknaden. Dersom du fullfører søknaden, vil vi oversende denne til vår samarbeidspartner, Axo Finans AS. Axo Finans AS er en låneagent som er registrert hos Finanstilsynet. Axo Finans AS vil innhente kredittopplysninger om deg hos Experian AS. Dersom Axo Finans AS trenger mer informasjon fra deg, vil de kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS. Axo Finans AS kan sende din søknad til sine bankpartnere, som vurderer den og kan velge å gi tilbud om lån.
 2. Dersom du samtykker til det, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev.

Etter at du har registrert lånesøknad på våre nettsider sender vi søknaden til Axo Finans AS, som igjen kan sende den videre til sine bankpartnere. Disse bankene vurderer søknaden og gir tilbud om lån.

Grunnlaget for behandlingen er samtykke. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til et eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

 1. Hvem får tilgang til opplysningene

Effektiv Markedsføring AS deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Disse virksomhetene kan deles inn i to grupper:

 1. Finansinstitusjoner
  Effektiv Markedsføring AS vil dele all informasjon du oppgir eller vi henter inn med Axo Finans AS og deres bankpartnere. Disse bankene kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil gi lånetilbud og for å stille de nærmere betingelser for låneopptak. Banken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av lånesøknad og bankens håndtering av dine personopplysninger vil da følge bankenes egne personvernerklæringer.Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over Axo Finans AS’ bankpartnere på deres nettsider, tilgjengelig her: https://www.axofinans.no/om/våre-samarbeidspartnere
 2. Tekniske systemleverandører
  Vi vil dele din kontaktinformasjon med våre og Axo Finans AS’ tekniske systemleverandører. Disse fremgår av oversikten nedenfor.
 • Google, Inc. lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post
 • Mandrill, Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Facebook, Inc. benytter opplysningene til å tilby chat-dialog, samt målrette reklame mot deg på våre vegne.

Deling av personopplysninger vil også gjøres når det er pålagt etter lov eller forskrift eller det pålegges med grunnlag i en rettskraftig avgjørelse.

Enhver deling utover ovenfor nevnte vil ikke gjøres uten at du særskilt samtykker til det.

Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

 1. Rutiner for arkivering og sletting

Effektiv Markedsføring AS har rutiner for arkivering og sletting av personopplysninger.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i punkt 2 ovenfor. Effektiv Markedsføring AS vil likevel ikke lagre personopplysningene lenger enn 6 måneder, med mindre du selv ber om å bli slettet tidligere, eller noe annet følger av lov.

Effektiv Markedsføring AS forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

 

 1. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Effektiv Markedsføring AS setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Effektiv Markedsføring AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Effektiv Markedsføring AS at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Effektiv Markedsføring AS pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

Effektiv Markedsføring AS har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

 

 1. Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling.

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og rett til innsyn i bruken av disse personopplysningene. Ved å henvende deg til vår Kundeservice kan du be om slikt innsyn. Du kan også kreve at personopplysninger som ikke er korrekte rettes, at Effektiv Markedsføring AS sletter opplysningene og trekke tilbake samtykker du tidligere har avgitt.

Effektiv Markedsføring AS vil som hovedregel slette dine opplysninger dersom du ber om dette, med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for å dokumentere leverte tjenester eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

 

 1. Kontaktinformasjon

Effektiv Markedsføring AS, organisasjonsnummer 915536670 , er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor.

Kontakt oss dersom du vil at din personlige informasjon skal fjernes fra vårt system: kundeservice@norskfinans.no

Kontaktopplysninger

Kontakt oss på kundeservice@norskfinans.no
eller på vår adresse:

NorskFinans.no v/Effektiv Markedsføring AS
Lille Markeveien 18
5005 Bergen
Norge

 

Personvernerklæring for AXO FINANS AS

Denne personvernerklæringen omhandler Axo Finans AS sin behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider.

 

 1. Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

Opplysninger du selv oppgir ved å påbegynne søknadsskjemaet:  

E-post, mobilnummer, fødselsnummer, lånebeløp, løpetid, låneformål, arbeidsforhold, arbeidsgiver, hvor lenge du har vært ansatt, utdanning, statsborgerskap, opprinnelsesland, antall år i Norge, årsinntekt, sivilstatus, boforhold (eier/leier), botid på adressen, antall barn under 18 år, ektefelle/samboers årsinntekt, husleie per måned, barnebidrag per måned, leieinntekter per måned, boliggjeld, studielån, kjøretøygjeld, total kredittgjeld, beløp til refinansiering, kontonummer.

Noen av opplysningene vi spør om er basert på vårt dynamiske søknadsskjema. Dette vil si at du ikke nødvendigvis blir spurt om å oppgi alle opplysningene ovenfor.

 

Opplysninger Axo Finans AS innhenter selv:

IP-adresse (hentes fra nettlesersesjonen)

 

Opplysninger vi henter fra andre kilder:

Fullt navn, adresse og kredittopplysninger, herunder betalingsanmerkninger. Denne informasjonen hentes kun for hovedsøker.

 

Våre kilder til opplysninger:

Kredittopplysningsbyrået Experian

 

Opplysningene vi får fra deg eller innhenter lagres i vår database.

 

 1. Formålet med behandlingen av personopplysningene og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi bruker opplysningene om deg til følgende formål:

 1. Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Vi vil kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS.
 2. Dersom du samtykker til det, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev.

Etter at du har registrert lånesøknad på norskfinans.no sender Axo Finans AS søknaden til sine bankpartnere. Disse bankene vurderer søknaden og gir tilbud om lån.

Grunnlaget for behandlingen er samtykke. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til et eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

 1. Hvem får tilgang til opplysningene

Axo Finans AS deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Disse virksomhetene kan deles inn i to grupper:

 1. Bankpartnere
  Axo Finans AS vil dele all informasjon du oppgir eller vi henter inn med våre bankpartnere. Disse bankene kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil gi lånetilbud og for å stille de nærmere betingelser for låneopptak. Banken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av lånesøknad og bankens håndtering av dine personopplysninger vil da følge bankenes egne personvernerklæringer. Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over våre bankpartnere på våre nettsider, tilgjengelig her: https://norskfinans.no/om/våre-samarbeidspartnere
 2. Tekniske systemleverandører
  Vi vil dele din kontaktinformasjon med våre tekniske systemleverandører. Disse fremgår av oversikten nedenfor.
 • Google, Inc. er vår tekniske hostingpartner og lagrer informasjonen på sine servere i Finland.
 • Experian AS behandler personopplysninger for å foreta en kredittsjekk og sende gjenpartsbrev.
 • Google, Inc. lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post
 • Kundo AB lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post
 • Eurobate AS benytter opplysningene til å sende deg SMS på våre vegne.
 • Link Mobility ASA benytter opplysningene til å sende deg SMS på våre vegne.
 • Mailchimp, Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • com benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Mandrill, Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Facebook, Inc. benytter opplysningene til å tilby chat-dialog, samt målrette reklame mot deg på våre vegne.

Deling av personopplysninger vil også gjøres når det er pålagt etter lov eller forskrift eller det pålegges med grunnlag i en rettskraftig avgjørelse.

Enhver deling utover ovenfor nevnte vil ikke gjøres uten at du særskilt samtykker til det.

Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

 1. Rutiner for arkivering og sletting

Axo Finans AS har rutiner for arkivering og sletting av personopplysninger.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i punkt 2 ovenfor. Axo Finans AS vil likevel ikke lagre personopplysningene lenger enn 6 måneder, med mindre du selv ber om å bli slettet tidligere, eller noe annet følger av lov.

Axo Finans AS forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

 

 1. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Axo Finans AS setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Axo Finans AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Axo Finans ASat opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Axo Finans AS pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

Axo Finans AS har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

 

 1. Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling.

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og rett til innsyn i bruken av disse personopplysningene. Ved å henvende deg til vår Kundeservice kan du be om slikt innsyn. Du kan også kreve at personopplysninger som ikke er korrekte rettes, at Axo Finans AS sletter opplysningene og trekke tilbake samtykker du tidligere har avgitt.

Axo Finans AS vil som hovedregel slette dine opplysninger dersom du ber om dette, med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for å dokumentere leverte tjenester eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

 

 1. Kontaktinformasjon

Axo Finans AS, organisasjonsnummer 915 536 670, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor.

 

Telefon:                     22 86 74 00

E-post:                       kundeservice@axofinans.no

Kontaktskjema:       https://www.axofinans.no/om