Nyhetsbrev info

Vi behandler alle personlige data i henhold til “EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679
av 27. april 2016
om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell
personvernforordning)”
. Det vil si på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til deg som privatperson.

Dette innebærer at du kan kontakte oss dersom du vil vite hvilke data vi har lagret på deg.

Ved å takke ja til å motta nyhetsbrev og/eller sms fra oss, vil vi lagre din epost og ditt telefonnummer som du registrerte i skjemaet.
Vi vil sende deg nyttig informasjon og tilbud relatert til norsk finans. Det kan for eksempel være finansnyheter, tips om kredittkort eller tilbud om lån.

Kontakt oss dersom du vil at din personlige informasjon skal fjernes fra vårt system eller du ønsker å vite hvilke data vi har lagret:

Kontaktopplysninger

Kontakt oss på kundeservice@norskfinans.no
eller på vår adresse:

NorskFinans.no v/Effektiv Markedsføring AS
Lille Markeveien 18
5005 Bergen
Norge